Poznańskie Centrum Superkomputerowo – Sieciowe

Poznańskie Centrum Superkomputerowo Sieciowe afiliowane przy Instytucie Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk powstało w 1993 roku w celu budowy i rozwoju infrastruktury informatycznej nauki w Poznaniu i w Polsce. Infrastruktura ta obejmuje miejską światłowodową sieć w Poznaniu, Centrum Komputerów Dużej Mocy Obliczeniowej i Archiwizacji oraz krajową naukową sieć szerokopasmową PIONIER. Aktualnie, w PCSS pracuje ponad 280 osób zatrudnionych w 6 działach.

PCSS ma bogate doświadczenie w zakresie w realizacji projektów badawczych oraz edukacyjnych z zakresu kompetencji cyfrowych. Dzięki szerokiej współpracy PCSS z kadrą akademicką, szkołami, nauczycielami oraz wieloma ekspertami, PCSS zrealizował szereg innowacyjnych projektów edukacyjnych – jednorazowych lub okresowych, spotkań z młodzieżą, rodzicami
i nauczycielami.

PCSS podejmuje szereg działań mających na celu spopularyzowanie nowoczesnych narzędzi i metod edukacyjnych w środowiskach szkolnych w tym nowoczesnych technologii. W tym celu bierze aktywny udział w konferencjach metodycznych, dziedzinowych oraz projektach edukacyjnych.

PCSS od 2016 roku dysponuje także jedną z najnowocześniejszych przestrzeni edukacyjnych w Polsce.