KoderJunior – Szkoła Mistrzów Programowania

jest programem partnerskim Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Fundacji Pro Cultura i Poznańskiego Centrum Superkomputerowo – Sieciowego.

Celem projektów jest przygotowanie szkół do wdrożenia nauki programowania do podstawy programowej oraz upowszechnianie innowacyjnych metod kształtowania kompetencji programowania w edukacji wczesnoszkolnej

Logo projektu Koderjunior