Current Status
Not Enrolled
Price
Wewnętrzny
Get Started
This course is currently closed

Zagadnienia poruszane podczas szkolenia:

  • Reportaż, news, wywiad… podstawy gatunków dziennikarskich
  • Jak zbudować mobilne studio filmowe (Model DIY)
  • Podstawy montażu (DaVinci, iMovie)
  • Artystyczne formy medialne (animacja, film poklatkowy)
  • Narzędzia TIK
  • Archiwa jako źródła treści i inspiracji

Strona www projektu: www.tueuropeana.pl | osoby odpowiedzialne: Kamila Poznańska, Zbyszek Karwasiński Zasady uczestnictwa w projekcie