Dzieci zdjęcie utworzone przez creativeart – pl.freepik.com

Projekt „KoderJunior” jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 w działaniu 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej. Działanie to zostało zaplanowane przez Ministerstwo Cyfryzacji oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Jego celem jest przygotowanie szkół do wdrożenia nauki programowania do podstawy programowej.

Projekt „KoderJunior” obejmuje przeszkolenie nauczycieli i wsparcie ich (poprzez zaangażowanie ekspertów, trenerów i ko-trenerów) we wdrażaniu innowacyjnych metod kształtowania kompetencji programowania oraz rozwijania kompetencji cyfrowych w klasach 1-3.

Po zakończeniu szkoleń każdy nauczyciel biorący udział w projekcie zrealizuje 15 dwugodzinnych zajęć pozalekcyjnych ze swoją klasą (w tym jedne poza szkołą w innowacyjnym Laboratorium Szkoły Przyszłości EduLab) na bazie scenariuszy przygotowanych przez partnerów projektu – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe.

Szkoły, które zgłoszą się do projektu zostaną wyposażone, zgodnie z przeprowadzonym przez MEN audytem, w sprzęt komputerowy, multimedialny i pomoce dydaktyczne (m. in. klocki, roboty, gry) potrzebne do przeprowadzenia zajęć z uczniami. Brakujący do realizacji zajęć sprzęt i materiały zostaną zakupione w ramach projektu, a po jego zakończeniu zostaną przekazane szkole do prowadzenia zajęć z zakresu programowania.

Dla wsparcia kolejnych lokalnych inicjatyw w zakresie programowania w szkołach podstawowych, w projekcie wezmą również udział objęte osoby z otoczenia szkół (pracownicy lokalnej administracji, placówek kulturalno-oświatowych, takich jak biblioteki, domy kultury).