Grafika przedstawiająca drogę mleczną

Jeżeli koncepcja od samego początku nie jest szalona, nie ma dla niej żadnej nadziei”

/Albert Einstein/

Grafika przedstawiająca drogę mleczną

Każdy posiada ogromne pokłady kreatywności, które wynikają z faktu bycia człowiekiem. Wyzwanie polega na tym, by je rozwijać.

/K. ROBINSON/

Grafika przedstawiająca drogę mleczną

Jeśli potrafisz o czymś marzyć, to potrafisz także tego dokonać

/Walt Disney/

Laboratorium Innowacyjnej Edukacji

Laboratorium Innowacyjnej Edukacji To nowatorska przestrzeń edukacyjna, pierwsze w Polsce Edukacyjne Centrum Badawczo Rozwojowe powstałe jako inicjatywa Poznańskiego Centrum Superkomputerowo – Sieciowego afiliowanego przy Instytucie Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk prowadzące badania w zakresie edukacji...

Poznańskie Centrum Superkomputerowo – Sieciowe

Poznańskie Centrum Superkomputerowo – Sieciowe Poznańskie Centrum Superkomputerowo Sieciowe afiliowane przy Instytucie Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk powstało w 1993 roku w celu budowy i rozwoju infrastruktury informatycznej nauki w Poznaniu i w Polsce. Infrastruktura...

Koderjunior – Szkoła Mistrzów Programowania

KoderJunior – Szkoła Mistrzów Programowania jest programem partnerskim Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Fundacji Pro Cultura i Poznańskiego Centrum Superkomputerowo – Sieciowego. Celem projektów jest przygotowanie szkół do wdrożenia nauki programowania do podstawy programowej oraz upowszechnianie innowacyjnych...